Regex Regular Expression voor Email-adres ASP.NET (24-nov-2009)


De standaard regex van .NET 2.0 voor validatie van een email-adres is alsvolgt:

ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"

Deze werkt niet altijd!
Zie maar eens dit emailadres:
matthijs-@digizon.nl

De oplossing is hieronder te zien, het plus-teken moet worden vervangen door een sterretje:

ValidationExpression="\w+([-+.']\w*)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"Bekijk meer nieuws >>