Pi-care live (28-jan-2009)


Pi-care.com is gelanceerd

Sturen op resultaat is essentieel voor ziekenhuizen. Voor alle proceseigenaren in het ziekenhuis maakt Pi® de kernprestaties in het primaire zorgproces zichtbaar.

Pi® maakt hiervoor gebruik van de data uit de bestaande registratiesystemen van het ziekenhuis; additionele registratie is niet nodig. De prestatie indicatoren worden op een gebruikersvriendelijke wijze afgebeeld in de Balanced Score Card en in het overzicht Zorgprofielen. In Pi® worden de eigen prestaties van het ziekenhuis afgezet tegen de geanonimiseerde prestaties van de andere ziekenhuizen. Op deze wijze geeft Pi® relevante benchmark-gegevens over de prestaties in het zorgproces.

Pi® vergt weinig inspanning, is toekomstbestendig (gericht op de nieuwe marktsituatie en de nieuwe bekostigingsstructuur) en spreekt zowel de taal van de arts als van de manager.

Bekijk meer nieuws >>