Privacy


Uiteraard respecteert Digizon de privacy van haar bezoeker en handelt het naar de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Digizon gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens verkregen zijn, in dit geval het versturen en ontvangen van de periodieke nieuwsbrief die Digizon zelf uitgeeft.
 
Uw gegevens worden door Digizon niet gebruikt voor andere doeleinden en/of doorgegeven aan derden.