Het Opt-in en Opt-out systeem


Het opt-in en opt-out systeem is een systeem voor het op grote schaal verzenden van (vaak periodieke) e-mail of sms-berichten.
 
Het houdt in dat elke ontvanger vooraf toestemming moet geven voor het toezenden van de e-mail of het sms-bericht.
Meestal gebeurt dat doordat iemand zijn e-mailadres intypt in een aanmeldingsformulier op een website. Het opt-insysteem wordt gebruikt voor allerlei toepassingen, zoals besloten of openbare discussielijsten, aankondigingen, nieuwsbrieven en marketingcommunicatie van bedrijven.
Het opt-insysteem wordt geïmplementeerd door Digizon WebManager.
 
In kringen van ervaren internetgebruikers geldt als regel dat de toestemming eerst geverifieerd dient te worden. Dit wordt confirmed opt-in genoemd.
 
De verificatie bestaat meestal uit een neutrale e-mail (dat wil zeggen, zonder de inhoud waarop de toestemming betrekking heeft), die aan het aangemelde adres wordt toegestuurd en die de ontvanger moet bevestigen door per e-mail te reageren of door een link aan te klikken.
 
Het uitschrijven op deze manier, heet opt-out. Het is tegenwoordig
verplicht om op deze wijze emailadressen op te mogen slaan
voor het gebruik in een nieuwsmailing.