SQL query: Eerste dag van de maand ophalen (23-feb-2012)


Je kunt de datum van de eerste dag van de maand gemakkelijk ophalen.

Dat kan op deze wijze:
SELECT DATEADD ( day ,- DAY ( GETDATE ()) + 1 , CONVERT ( VARCHAR , GETDATE (), 101 ))

 

Het resultaat zal zo zijn:

2012-02-01 00:00:00.000Bekijk meer nieuws >>