ResolveUrl zonder Page-object (08-jan-2011)


Erg handig is onderstaande functie.

Zo kun je namelijk vanuit een ClassLibrary de functie ResolveUrl gebruiken.

 

Normaal gesproken wordt deze functie gebruikt van een Page, UserControl of WebControl.


Public Shared Function ResolveUrl(originalUrl As String) As String
  If originalUrl Is Nothing Then
    Return Nothing
  End If

 

  ' *** Absolute path - just return
  If originalUrl.IndexOf("://") <> -1 Then
    Return originalUrl
  End If

 

  ' *** Fix up image path for ~ root app dir directory
  If originalUrl.StartsWith("~") Then
    Return VirtualPathUtility.ToAbsolute(originalUrl)
  End If

 

  Return originalUrl
End FunctionBekijk meer nieuws >>