Random Rows uit verschillende databases (24-nov-2009)


Het ophalen van willekeurige rijen uit een database.
Ieder systeem heeft zijn eigen manier van aanroep:

Select a random row with MySQL:
SELECT column FROM table
ORDER BY RAND()
LIMIT 1

Select a random row with PostgreSQL:
SELECT column FROM table
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 1

Select a random row with Microsoft SQL Server:
SELECT TOP 1 column FROM table
ORDER BY NEWID()

Select a random row with IBM DB2
SELECT column, RAND() as IDX
FROM table
ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY

Select a random record with Oracle:
SELECT column FROM
( SELECT column FROM table
ORDER BY dbms_random.value )
WHERE rownum = 1Bekijk meer nieuws >>