Functie voor het uitrekenen van Pasen / Easter voor elk jaar (19-apr-2017)


Een handige functie voor het uitrekenen op welke dag pasen valt, is deze:
Public Shared Function GetEasterSunday(ByVal jaar As Integer) As DateTime
Dim y, m, d As Integer
Dim G, i, J, C, H, L As Integer
Dim pasen As DateTime

G = jaar Mod 19
C = Int(jaar / 100)
H = (C - Int(C / 4) - Int((8 * C + 13) / 25) + 19 * G + 15) Mod 30
i = H - Int((H / 28)) * (1 - Int((H / 28)) * Int((29 / (H + 1))) * Int(((21 - G) / 11)))
J = (jaar + Int(jaar / 4) + i + 2 - C + Int(C / 4)) Mod 7
L = i - J
m = 3 + Int((L + 40) / 44)
d = L + 28 - 31 * Int((m / 4))
y = jaar

' E is de datum waarop het volle maan is.
pasen = DateSerial(y, m, d)

' Eerste zondag
While (pasen.DayOfWeek <> DayOfWeek.Sunday)
pasen = pasen.AddDays(1)
End While

' Return pasen
Return pasen
End Function


Bekijk meer nieuws >>