Zoek op gerelateerde kenmerken  copyright

Copyright


Deze internetsite geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze internetsite is bestemd voor eigen gebruik en/of voor gebruik door klanten van Digizon waarbij het niet is toegestaan deze internetsite te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.
 
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Digizonis het niet toegestaan deze internetsite op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of anderszins beschikbaar te stellen op een computernetwerk. Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Digizon tenzij anders aangegeven.
 
Zonder schriftelijke toestemming van Digizon is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.